106.834
Totaal opgehaald
(53%)
€ 200.000 doelbedrag